image001

 

Spoločnosť noPro BB, s.r.o. bola založená v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti fyzických osôb pôsobiacich na trhu od roku 1996 v oblasti vedenia účtovníctva a predaja a servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

Služby poskytované spoločnosťou sú vykonávane v súlade s platnou legislatívou, aktuálnosť je zabezpečovaná školeniami a dokladovaná certifikátmi v oblasti účtovníctva a v oblasti elektronických registračných pokladníc pre servisných technikov, aktuálne pre zariadenia s EASY-POS.2010 a EASY-POS.2016.

 

Na základe platného rozhodnutia o certifikácii vydaného 21.05.2019 Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na riešenie EASY-POS.eKasa prebiehajú postupné výmeny pôvodných elektronických registračných pokladníc za on-line riešenia naplánované v súlade s novelizovaným znením zákona o ERP do konca roka 2019.

image002

Aktuálne informácie o priebehu projektu eKasa s postupmi pre výrobcov aj podnikateľov sú zverejňované na internetových stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa.

 

image003

 

Poskytované služby sú založené na individuálnom profesionálnom prístupe ku klientom za priaznivé ceny, ktoré sú vždy výsledkom vzájomnej dohody.

 

Spoločnosť poskytuje svoje služby podľa jednorazových dohôd s klientmi, alebo na základe dlhodobých zmlúv v oblasti vedenia účtovníctva, resp. servisu výpočtovej techniky a elektronických registračných pokladníc.

 

. noPro BB, s.r.o.,  Partizánska cesta 13,  974 01 Banská Bystrica .

 

. OR OS Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vl.:10590/S     IČO: 36639290      DIČ: 2022027161      IČD: SK2022027161     IBAN SK50 8330 0000 0022 0059 8229 .

 

190707